Newyddion

Ynglŷn â bonysau casino

Wrth benderfynu ymunwch â chasino ar-lein, bydd y mwyafrif o weithredwyr yn diolch i chi gyda bonws croeso, ond gallwch ddewis opsiwn i beidio â chymryd bonws. Nid oes unrhyw reolau bod yn rhaid i chi dynnu bonws allan a'i ddefnyddio wrth ymuno. Y rhan fwyaf o'r amser, bydd gweithredwr yn gwneud gwaith dilynol ar ôl eich cofrestriad gyda cynnig bonws i'ch annog i'w gymryd. Cadwch mewn cof y gallwch wrthod unrhyw fonysau sydd ar gael i chi.

Mae'r diwydiant casino ar-lein ac iGaming yn un cystadleuol iawn. Mae cannoedd o weithredwyr ar-lein yn chwilio am chwaraewyr newydd i ymuno â nhw. Maen nhw'n gobeithio sefyll allan o'r dorf trwy gynnig unigryw, a demtasiwn cynnig croeso. Sut a pham mae hyn yn cael ei wneud? Yn y bôn, eich bwriad chi yw ymuno â nhw dros safle cystadleuydd. Wrth edrych ar y croeso bonws ar gael, mae'n bwysig gwybod bod bonws yn rhad ac am ddim neu heb ryw fath o Telerau ac Amodau. Mae yna lawer o gwahanol fathau o fonysau ar gael, gyda'r mwyafrif yn edrych i gynyddu eich bancroll gêm - mae hyn yn ymddangos yn fantais, ond gall hefyd osod nifer o rwymedigaethau ar chwaraewyr, gan gynnwys gwneud iddynt dreulio amser penodol yn chwarae yn y casino.

Bonysau Casino Ar-lein

Wrth gwrs, gallwch chi chwarae a defnyddio bonws, dilyn yr holl reolau ac amodau sy'n gysylltiedig ag ef, a tynnu'ch taliadau bonws yn ôl. Beth bynnag, cyn chwarae gydag unrhyw fonws, dylech yn gyntaf astudio'r telerau defnyddio i wybod beth i'w ddisgwyl, cyn treulio amser hir yn chwarae yno.

Mathau o fonysau mewn casinos ar-lein

Dyma gip sydyn ar y gwahanol fathau o fonysau ar gael mewn casinos ar-lein. Gallwch ddarllen mwy am bob un ohonynt yn y “Sylfaen Wybodaeth”Yn yr adran ar“Mathau o Bonysau Casino".

 • Dim taliadau bonws casino adneuo
 • Bonysau Troelli Am Ddim
 • Bonysau Chwarae Am Ddim
 • Bonysau Rholio Am Ddim
 • Bonysau casino adneuo, paru taliadau bonws
 • Bonysau Rholer Uchel
 • Bonysau casino Arian yn Ôl

 

Grwpiau o fonysau casino:

 • Bonysau croeso casino: mae hwn yn ddosbarthiad cyffredinol ar gyfer yr holl fonysau a roddir i'w cofrestru.
 • Bonysau casino i chwaraewyr VIP: mae hon yn wobr i gleientiaid sydd wedi gwneud nifer ddigon mawr o adneuon yn y casino. Fe'u mynegir mewn gwerthoedd uwch o bwyntiau comp, y mater aml o ddim taliadau bonws blaendal, llai o faint o wager a “phethau da” eraill ar gyfer a chwaraewr anghyffredin.
 • Bonysau casino misol (wythnosol, dyddiol): mae'r rhain yn cynnwys unrhyw fath o fonysau a roddir bob mis (wythnos, diwrnod) - hy, yn rheolaidd ac yn barhaus, ond o dan rai amodau (yn amlaf, dylai fod yn gwneud mwy neu lai dyddodion parhaol). Maent yn unigol ar gyfer pob casino.
 • Bonysau casino unigryw: mae'r rhain yn amlwg “dadogiBonysau y gellir eu cael dim ond ar unrhyw wefannau cysylltiedig penodol. Fodd bynnag, ni allwch gael taliadau bonws o'r fath dim ond trwy fynd i mewn i'r casino trwy gyswllt cyswllt heb gofrestru.