Newyddion

Disgwyliadau Torri Gamblo Ar-lein PA

Gyda betio ar-lein yn cychwyn yn Pennsylvania, mae taleithiau ledled America yn penderfynu a ddylid neidio i'r twyll. Efallai y bydd y ffactor sy'n penderfynu yn dibynnu'n dda ar p'un a yw gamblo ar-lein Pennsylvania yn llwyddo neu'n cwympo'n fflat.

 

Felly gadewch i ni edrych ar dueddiadau cyfredol o fewn golygfa betio Pennsylvania a darganfod sut mae pethau'n sefyll.

Chwaraeon Betio Ar y Cynnydd

Mae betio chwaraeon wedi dod yn fusnes mawr yn Pennsylvania. Dim ond edrych ar y niferoedd y mae angen i unrhyw wladwriaethau sy'n ystyried ymuno â'r blaid. Gyda chwblhau NFL ym mis Medi a mis Hydref a phêl-droed coleg, fe wnaeth cyfansymiau betio chwaraeon Pennsylvania gyrraedd record o $ 241 miliwn. Mor syfrdanol â'r niferoedd hynny, gosodwyd 82 y cant syfrdanol o'r holl wagers, fe wnaethoch chi ddyfalu, ar-lein!

 

Roedd FanDuel Sportsbook yn drech na'r gystadleuaeth, gan gymryd hanner yr holl betiau a osodwyd yn Pennsylvania. Fe wnaeth FanDuel yn unig drin $ 114 miliwn mewn wagers ar-lein.

 

Mewn refeniw yn unig, cymerodd pob un o'r pum llyfr chwaraeon ar-lein yn Pennsylvania $ 10 miliwn ym mis Hydref.

 

Os nad yw hynny'n rheswm cadarn i wladwriaethau eraill neidio i'r olygfa betio ar-lein, beth yw?

Cynigion Newydd yn Tynnu Chwaraewyr

Mae cynigion newydd poeth yn parhau i ddenu gamblwyr ar-lein o Pennsylvania i ymuno ac ymuno yn yr hwyl. Mae niferoedd digynsail yn parhau i gofrestru ar gyfer cyfrifon, gan ehangu'r gronfa betio a chyfrannu at y profiad cyffredinol yn y gymuned betio ar-lein.

 

Mae taleithiau ledled America yn cymryd sylw wrth i Pennsylvania gyflwyno cyfleoedd i bobl y tu mewn i linellau'r wladwriaeth ymuno â'r gymuned betio ar-lein.

 

Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Mae'n golygu taliadau bonws gwych fel cod bonws PA PlaySugarHouse a geir yma: https://playsugarhouse.bonuscodepa.com/.

Llawer o Opsiynau ar gyfer Chwaraewyr PA

Pennsylvania yw'r wladwriaeth fwyaf poblog i gyfreithloni gamblo rheoledig hyd yma. Pan lofnododd y Llywodraethwr Tom Wolf gyfraith 2017 yn cyfreithloni gamblo ar-lein, agorodd y drws ar gyfer bron pob dull o betio yr oedd ei etholwyr ei eisiau.

 

Gyda strôc beiro, cyfreithlonodd gasinos ar-lein, chwaraeon ffantasi o bob math, betio chwaraeon, a phoker. Erbyn heddiw, mae yna offrymau ar gael ym mhob categori a mwy wedi'u cynllunio i agor. Dyma restr gyflym o opsiynau betio ar-lein ar gyfer PA.

 

Casinos Ar-lein

 • SugarHouse
 • Hollywood
 • Unibet
 • PokerStars gan Fox Bet
 • Parx

 

Casinos Ar-lein Yn Dod yn fuan

 • Nugget Aur
 • MGM

 

Mae gwladwriaethau'n awyddus i arsylwi sut mae'r casinos hyn yn perfformio yn ystod y misoedd nesaf. Os ydynt yn hyfyw ar gyfer refeniw treth y wladwriaeth, gallai hyn fod yn un o'r ysgogwyr mwyaf wrth benderfynu a fydd gwladwriaethau'n mabwysiadu polisi i ganiatáu gamblo ar-lein.

 

Safleoedd Betio Llyfr Chwaraeon

 • FanDuel
 • Dyluniadau drafft
 • SugarHouse
 • BetRivers
 • Unibet
 • Bet Fox
 • Parx

 

Fel y gallwch weld o'r niferoedd ar ddechrau'r erthygl hon, mae betio chwaraeon yn cychwyn yn Pennsylvania. Refeniw digynsail yw'r canlyniad, ac mae gwladwriaethau ledled y wlad yn eistedd i fyny ac yn cymryd sylw.

 

Wrth i betio chwaraeon Pennsylvania barhau i dyfu mewn poblogrwydd a refeniw, efallai mai eu hesiampl fydd y pwynt tipio wrth i wladwriaethau ystyried llunio deddfwriaeth i ganiatáu gamblo.

 

Poker Ar-lein

 • SugarHouse
 • Harrah's
 • Casino Hollywood
 • Mount Airy
 • Parx
 • Dyffryn Dyffryn
 • Gwynt Creek

Beth sydd Nesaf yn Nyfodol Betio Ar-lein Pennsylvania?

Mae pethau'n edrych yn dda i'r wladwriaeth sydd wrth ei bodd yn chwarae. Yn y flwyddyn i ddod, disgwyliwch weld offrymau casino newydd a chodau bonws proffidiol ar gyfer pob chwaraewr newydd.

 

Cofiwch, os oes gennych gyfrif gyda chasino ar-lein gyda gwefannau wedi'u lleoli yn New Jersey a Pennsylvania, yn aml bydd angen cyfrifon arnoch gyda'r ddau. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n gallu manteisio ar gynigion bonws cofrestru am y tro cyntaf pan fyddwch chi'n gwneud cais am gyfrif newydd.

Chwarae'n gyfreithlon

Oherwydd rheoliadau Ffederal, bydd gwefannau ac apiau betio ar-lein yn defnyddio meddalwedd geolocation i nodi'ch lleoliad. Os ydych chi am chwarae, gwnewch yn siŵr eich bod chi y tu mewn i ffiniau talaith Pennsylvania. Gwaherddir ceisio mynd o amgylch y rheol hon trwy ddefnyddio VPN neu feddalwedd arall i guddio'ch lleoliad.

 

Gall cosbau ddod ar ffurf dirwyon uchel neu waharddiad o'r wefan hapchwarae ar-lein am oes. Mae casinos ar-lein eisiau i chi chwarae, ond maen nhw eisiau ichi ei wneud yn gyfreithlon. Peidiwch â cheisio torri'r rheolau oherwydd yn sicr ni fyddant yn eu plygu i chi.